top of page

lesní školka

        Cílek

Cílkovy vzdělávací principy

Po třech letech fungování v ryze neziskovém komunitním režimu založeném na společné výpomoci rodičů vstoupila LMŠ s platností od 4. září 2017 do registru škol a školských zařízení. Začíná tak nová etapa fungování LMŠ, jejíž filosofie je však, stejně jako její původní neregistrovaná forma, založená na několika základních principech, které i nadále představují základní stavební kameny našich společných představ o podobě předškolního vzdělávání.

Komunitní zázemí LMŠ zásadním způsobem ovlivňuje každodenní chod LMŠ. Rodiče se zapojením svých dětí do LMŠ nezbavují odpovědnosti za jejich vzdělávání, ba naopak se stávají nedílnou součástí celého komplexního procesu. Rodiče jsou spolutvůrci naší filosofie, aktivně participují na vzdělávacím programu dětí a soulad našich i jejich představ o průběhu a formách vzdělávání je základním předpokladem rozvoje dětí v LMŠ.

 

Partnerský vztah mezi dětmi, rodiči i učiteli navzájem je prostředím, do kterého všichni rodiče se svými dětmi vědomě vstupují. Učitelé respektují postoje, názory i nálady dětí stejně tak jako děti respektují nastavené hranice každodenního kontaktu a společného pobytu v prostředí otevřené přírody. Děti mají prostor pro vlastní rozhodování a současně se za svá rozhodnutí učí nést odpovědnost. Rodiče a učitelé se vzájemně obohacují o poznatky ze života dětí a respektují své postavení k dětem.

 

Zdravý životní styl v souladu s okolním světem ovlivňuje každodenní chod LMŠ i její filosofické nastavení. Děti v LMŠ tráví většinu času venku, za každého počasí, hlavním determinantem výchovně vzdělávacího programu je počasí a koloběh roku v biotopu lesa. Děti se učí v tom nejpřirozenějším prostředí, pozorováním a objevováním skutečného světa, který je obklopuje, bez uměle vybudovaných hranic. S důrazem na psychické a fyzické zdraví dětí souvisí také vhodná racionální strava, která zajišťuje dostatek kvalitní energie pro celodenní pobyt venku. Péče o zdravé tělo i zdravého ducha s respektem ke všemu okolnímu živému se stává vžitou odpovědností dětí.

Pro všechny rodiče, kteří nám své děti již svěřili nebo o tom (třeba zatím tajně) uvažují jsme společně se všemi průvodci sepsali nás Školní vzdělávací program Lesní mateřské školy Cílek. Budeme moc rádi, pokud si najdete čas a přečtete si jej. Uděláte si tak jasnou představu o tom, co je našim cílem a jak bychom chtěli, aby partnerství mezi námi, vašimi dětmi i vámi vypadalo. 

bottom of page