Rozhodnutí o přijetí do Lesní mateřské školy Cílek

Máme po zápisech do Lesní mateřské školy Cílek a moc se těšíme na děti, které se od září 2022 připojí k naším lesozahradním dobrodružstvím!


Na základě §34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „Školský zákon“), rozhodla ředitelka Lesní mateřské školy Cílek z.s. (dále jen „LMŠ“) jako správní orgán příslušný podle §165 odst.2 písm. b) Školského zákona, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí níže uvedených dětí k předškolnímu vzdělávání do LMŠ od 1. 9. 2022:2022_2023 Rozhodnutí o přijetí do LMŠ - hromadné
.PDF
Download PDF • 355KB


NEJ důležitější
NEJ aktuálnější
Archiv