Zajištění provozních podmínek LMŠ Cílek

Od února 2018 do února 2019 probíhala v Lesní mateřské škole Cílek realizace projektu "Zajištění provozních podmínek Lesní mateřské školy Cílek", registrační číslo projektu: 02711861, financovaného z Národního programu životního prostředí podoblast podpory 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“) . V rámci této realizace došlo k rekonstrukci zázemí LMŠ, jurty na zahradě v Nymburce u Labe. Díky úpravám hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí jurty, které byly předmětem realizace projektu, bylo otevřeno nové odloučení pracoviště LMŠ Cílek a školka tak nyní funguje ve dvou třídách a ve dvou pestrých zázemích.


Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz

www.mzp.czNEJ důležitější
NEJ aktuálnější