Please reload

NEJ aktuálnější

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

13/5/2019

1/10
Please reload

NEJ důležitější

Zápis na školní rok 2019/2020

1/4/2019

Všechny rodiče, kteří by si přáli svá dítka v příštím školním roce 2019/2020 nechat běhat po písteckých borových lesích, srdečně zveme na zápis do Lesní mateřské školy Cílek. Přijďte si s námi popovídat, porozhlédnout se po okolí a osahat si naše zázemí buďto ve čtvrtek 2. května nebo o den později, v pátek 3. května, vždy mezi 14.00 a 17.00. Mapku k naší maringotce naleznete na webu LMŠ Cílek v sekci Kontakty.

 

Na pátek 3. května navíc připadá Mezinárodní den lesních mateřských škol, který letos oslavíme stavbou společného symbolu kruhu, lesního křesla z větví. Přijďte přidat ruku k dílu v pátek kolem 15. hodiny, kdy padne první klacek!

 

 

S sebou si vezměte:

 1. dítko, které by po lese v následujícím školním roce běhalo,

 2. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do LMŠ Cílek,

 3. rodný list dítěte,

 4. občanský průkaz.

 

Kritéria přijímání dětí k docházce do LMŠ Cílek jsou následující:

 1. Povinnost plnění předškolní docházky: k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (k 31. srpnu dovrší věk 5 let) a děti po odkladu povinné školní docházky. 

 2. Předchozí docházka do LMŠ Cílek (účast v adaptačním programu LMŠ)

 3. Věk dítěte: s ohledem na specifické podmínky provozu LMŠ Cílek spočívající v celodenním a celoročním pobytu ve venkovním prostředí lesa přijímáme přednostně děti staršího data narození. Do LMŠ Cílek jsou přijímány děti od 2 let věku, nicméně počet dvouletých dětí musí být přiměřený k věkovému složení celé třídy. V LMŠ jsou třídy věkově heterogenní, v každé třídě jsou tedy děti ve věku od 2 do 6 let.

 4. Sourozenci: dáváme přednost dětem, jejichž sourozenci již do LMŠ Cílek docházejí. 

 5. Bydliště: přednostně přijímáme děti s kratší dojízdnou vzdáleností do místa zázemí LMŠ. Toto kritérium vychází z přesvědčení LMŠ Cílek, že není vhodné, aby děti trávily podstatnou část dne pasivní dopravou do předškolního zařízení. Toto přesvědčení má oporu v Školním vzdělávacím programu LMŠ Cílek, kde jsou popsány principy fungování a filosofické zaměření lesních mateřských škol.

 6. Plná docházka do LMŠ Cílek: s ohledem na specifické založení výchovně vzdělávacího programu LMŠ Cílek, které je podrobně popsáno v Školním vzdělávacím programu LMŠ Cílek, přijímáme přednostně děti, které nekombinují docházku do LMŠ Cílek s docházkou do jiných předškolních zařízení. 

 

Podmínky předškolního vzdělávání

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pakliže to umožňuje kapacita LMŠ Cílek.

 

Každá ze dvou tříd LMŠ Cílek se ve školním roce 2019/2020 bude naplňovat do maximálního počtu 16 dětí. Tento počet vychází z doporučení Asociace lesních mateřských škol a odráží specifika celodenního pobytu v prostředí volné přírody. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

 

Dítě v roce povinného předškolního vzdělávání může volit jen jednu mateřskou školu. Při docházce tedy nesmí kombinovat dvě různá zařízení. Výjimku lze uplatnit pro děti v tzv. střídavé péči rodičů. 

 

Očkování v LMŠ

 

Lesní mateřské školy jsou typem předškolního zařízení. LMŠ Cílek je od září 2017 zapsána v resjtříku škol a školských zařízení MŠMT a je pro ni závazný zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 50, který stanoví, že:

 • MŠ může k docházce přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným povinným očkováním platným v době přijímání dítěte k předškolní docházce (pro školní rok 2019/2020 se jedná minimálně o 2 dávky hexavakcíny a 1 dávku MMR) - potvrzení od lékaře je součásti žádosti o přijetí do LMŠ Cílek

 • výjimka je možná jen u dětí, kterým praktický lékař písemně do žádosti o přijetí potvrdil trvalou kontraindikaci

 • výše zmíněné neplatí pro děti, které ve škole plní tzv. povinnou předškolní docházku, tj. pětileté děti a děti s odkladem. Pětileté děti a děti s odkladem nemusí být očkované vůbec a vyjádření k jejich proočkovanosti od lékaře ani v rámci přijímacího řízení nepožadujeme.

 

Individuální vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce 31. května). 

Oznámení o individuálním vzdělávání

 

Zdroje:

Vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

 

A zdroj nejcennější: Míša na telefonu 734 472 224 a emailu skolkacilek@email.cz, volejte a pište ohledně čehokoli, ráda poradím! 

 

 

 

Please reload

Please reload

Archiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now