Dotace na chůvu z Evropské unie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 03. 05. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt Chůva v Lesní mateřské škole Cílek, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008970.


Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu v podobě specializovaného pracovníka, chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, mateřským školám, které integrují do smíšeného dětského kolektivu dvouleté děti.


V Lesní mateřské škole Cílek velmi stojíme o dvouleté děti v heterogenních skupinách dětí od 2 do 7 let a proto jsme velmi rádi, že o ně díky dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů budeme moci v následujícím dvou školních letech adekvátně pečovat.


NEJ důležitější