top of page

lesní školka

        Cílek

Rádi byste se k nám připojili?

Filosofie všech našich aktivit vychází z představ aktivního komunitního života okruhu rodin a přátel, kterým je společný zájem o prostředí, ve kterém žijí, a podporují životní styl vedoucí k úctě k přírodě a šetrnému přístupu k místnímu prostředí a krajině. Výčet (nikoli definitivní) našich představ a cílů je načrtnut ve stanovách spolku Lesní mateřská škola Cílek z.s. (dále jen Spolek), který je provozovatelem Lesní mateřské školky Cílek (dále jen LMŠ).

Z tohoto důvodu vyžadujeme, aby rodiče, kteří mají zájem o to, aby jejich děti navštěvovaly naši lesní školku v jakékoli formě docházky (pidiskřítci, předškolková skupinka), byli zároveň členy Spolku. Prvním krokem k zápisu dítěte do lesní školky Cílek je tak odeslání přihlášky do Spolku minimálně jednoho ze zákonných zástupců dítěte. Než přihlášku vyplníte a podepíšete, prostudujte si nejprve, prosím, naše stanovy.

 

Podmínkou přijetí do Spolku je zaplacení členského příspěvku ve výši 700 Kč ročně. Členský příspěvek je splatný vždy do 15. ledna příslušného kalendářního roku nebo nejpozději do dne podání přihlášky do Spolku.

Příspěvek prosíme uhradit na bankovní účet spolku č.: 2800631491/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno nového člena.

Koho k nám vyšlete?

Pokud se vám zamlouvá náš přísup k dětem a jejich outdoorovému vzdělávání, budeme moc rádi, když vaše ratolest(i) rozšíří řady (nebo spíše hromádku) našich dětí. V tomto případě vás požádáme ještě o vyplnění přihlášky vašeho dítěte.

 

Tak ještě jednou:

Pokud byste se k nám tedy (se svými dětmi) rádi připojili, je nutné postupovat následovně:

 

  1. Zavolejte Míše a zjistěte, jestli máme v lese aktuálně kapacitu na přijetí nového dítka. 

  2. Vyplňte přihlášku do Spolku Pokud nám následně hodláte do lesní školky svěřit jedno nebo více vašich dětí, je nutné, aby do spolku vstoupil alespoň jeden z rodičů/zákonných zástupců dítěte. Členy spolku samozřejmě mohou být a jsou také lidé, kteří nemají své děti v LMŠ, ale podílí se na aktivitách a činnosti spolku. Tyto nadšence vítáme s otevřenou náručí. Vyplněnou přihlášku zašlete na email skolkacilek@email.cz.

  3. Na výše uvedený bankovní účet uhraďte prosím členský příspěvek za příslušný kalendářní rok.

  4. Pokud byste rádi zároveň přihlásili vašeho potomka do LMŠ, vyplňte přihlášku do LMŠ a odešlete ji (společně s přihláškou do Spolku) na email skolkacilek@email.cz

  5. Jakmile obdržíme obě vaše přihlášky, zašleme vám k prostudování Smlouvu o péči o dítě. Tuto je zapotřebí společně s přihláškou do Spolku podepsat a předat Míše. Na termínu a místu předání se dohodneme emailem nebo telefonicky. 

bottom of page