top of page

lesní školka

        Cílek

PIDISKŘÍTCI, hurá do lesa!

Pro všechny již pochodující holčičky a chlapečky,

kteří stále potřebují máminu sukni, případně tátovu nohavici,

ale mají rádi volný pohyb, kamarády a městské hřiště jim ji malé...

 

od jara školního roku 2020/2021

 

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 9 DO 12 HODIN

                                                                           pod ověřenou průvodcovskou stopou Evy Markové a její Rozárky 

 

Skupinku pidiskřítků tvoří děti ve věku od 1 do 3 let v doprovodu rodičů. Děti mohou chodit, nosit se, polehávat, jak je libo, nasávat atmosféru lesa a užít si přírodu ve společnosti stejně starých a starších kamarádů. Konkrétní program často navazuje na aktivity "školkových" dětí, jen je uzpůsoben možnostem, zejména pohybovým, dětí menších.

Kapacita každého dopoledne je maximálně 6 maminek s dětmi.

Scházíme se ráno v 9 hodin u pařezu na konci slepé ulice před vstupem do lesa. 

Auto prosím zaparkujte na posledním rozcestí v Pístech, přičemž moc poprosím o dodržení několika základních pravidel, na kterých jsme se dohodli s místními:

  • s auty prosím nezajíždějte do slepé ulice k lesu, parkujte na vidličce / rozcestí,

  • neparkujte prosím na trávě, ale výhradně na zpevněné silnici. Okraje silnice už za tu dobu, co jsme v Pístech dostaly pěkně zabrat a tráva kvůli parkování výrazně ustupuje,

  • dodržujte prosím v obci stanovenou 40km rychlost, my na vás rádi počkáme.

Mapu trasy z vidličky z pařezu najdete zde

 

Rodiče se na konkrétní den nahlašují vždy nejpozději jeden den předem (tedy do úterý) do 18 hodin a to výhradně prostřednictvím elektronického rezervačního a náhradového systému. Staří pidiskřítkoví bardi již přihlašovací údaje z loňského školního roku mají, ti z vás, kteří byste se k nám rádi nově přidali si prosím přihlašovací údaje a další případné instrukce vyžádejte u Míši. 

V Picktime se prosím nahlašujte maximálně na pár lekcí dopředu.  

Pokud jste na pidiskřítky přihlášeni, ale stane se, že nakonec dorazit nemůžete, odhlaste se prosím včas z Picktime. Odhlásit se je možné vždy den předem (tedy do úterý) do 16 hodin. Systém následně zařadí do docházky případné náhradníky a těm pošle email se zprávou, že se uvolnilo místo a v lese je rádi uvidíme. 

Cena za pidiskřítkový program je 120 Kč za dítko s doprovodem.

Rodiče, kteří se svými dětmi docházejí - byť nepravidelně - na skupinku pidiskřítků, současně podávají přihlášku do spolku Lesní mateřská škola Cílek z.s., který je provozovatelem lesní školky. Členství je povinné pro rodiče dětí školkových, předškolkových i pidiskřítkových. Konkrétní podmínky členství včetně výše členských příspěvků jsou uvedeny v sekci Přihláška.

 

 

 

Ukázky z pidiskřítkových dnů v lese

 

 

Hudební dopoledne

 

22. září

Dnes jsme se na pidiskřítcích sešli ve složení dětí:  Anetka, Adélka, Eli, Marie a Míša jako jediný chlap. Na písečné duně, kde na nás krásně svítilo sluníčko a bylo nám teplo, jsme rozložili deku a věnovali se hudbě. Povídali jsme si o nejen o ní, ale i o zvucích, které slyšíme a vnímáme v lese, doma, na hrišti, u babičky, zvuky zvířátek, dopravních prostředků.

 

Zahrály jsme si na různé hudební nástroje: flétničky, xylofon, triangl, foukací harmoniku, ozvučná dřívka. Tyto a další nástroje jsme si ukázali na kartičkách, které jsme si pak v lese poschovávali a hledali stejnou dvojici nástrojů. Taky jsme zpívali, prohlíželi knížky. Na duně jsme běhali, bořili se v písku, vařili, váleli těsto, udělali si fiktivní troubu, sbírali šišky.

 

Také jsme pracovali s dřevěnými montessori pomůckami, na kterých se děti učí barvy, tvary, praktickým dovednostem.

 

Z duny jsme se přesunuli zpět mezi borovice, děti sbíraly šišky, mech, kůru, klacíky, žaludy, zkrátka vše, co v lese našly. a ze všecho stavěly zvířátkům a skřítkům domečky. Také děti objevily velký pařez, na který vylezly a skákaly z něj do hromady listí, kterou si vlastnoručně postavily. Kdo neskákal z pařezu, zpíval, hrál na nástroje, stavěl domeček, hledal kartičky, běhal po lese.

Please reload

bottom of page