top of page

lesní školka

        Cílek

Cílkův multidisciplinární tým

V případě, že byste rádi odborně konzultovali zdravotní, výchovné či jiné problémy svého dítěte, nabízíme vám služby našeho multidisciplinárního týmu. Jedná se o naše dlouhodobě prověřené kolegy z nejrůznějších oborů, kteří se při výkonu své praxe zaměřují (mimo jiné) na děti předškolního věku. Postupně vám v této sekci představíme naše spolupracovníky z oboru fyzioterapie, dětské psychologie, logopedie, homeopatie či výživového poradenství.

Dana Marková a Hana Slobodová

Centrum psychologických služeb Ubi-Ibi

Kontakt: 

PhDr. Dana Marková: 776 164 501
Mgr. Hana Slobodová: 739 009 570

Web: https://www.ubi-ibi.cz

Všichni si nás pletou, jsme Dana a Hana.

Dana je máma tří děti a dnes už i jednoho vnuka.

Dana potřebuje k životu pohyb, přírodu, knihy a divadlo.

Hana je máma dvou dětí.

Hana má ráda zahradu, byliny, knihy a film.

Obě nás stále baví naše práce a příběhy našich klientů.

 

Studium jednooborové psychologie jsme ukončily v roce 1996. Obě jsme absolvovaly několik terapeutických výcviků. Jsme certifikované pro práci terapeuta, supervizora, diagnostika, lektora. Aktuálně jsme profesní portfolio rozšířily o metodu rodinných konstelací.

Pro vaše děti nabízíme nejen vyšetření školní zralosti, ale i diagnostiku psychomotorického vývoje pro děti od 3 let. Radosti i starosti dětí souvisí s celým rodinným systémem. Proto vítáme práci s celou rodinou. Vytváříme přátelské a vstřícné prostředí, protože i my to tak potřebujeme.

Kristýna Hrušková

Klinická logopedka

Kontakt: 

Telefon:+420 704 099 021

Email: logopedie.hruskova@seznam.cz

Web: logopedie-hruškova.cz

Jmenuji se Kristýna Hrušková (roz. Žáková) a pracuji jako klinická logopedka v soukromé ambulanci v Milovicích a v Benátkách nad Jizerou.

Úplně první zkušenost s logopedií jsem dostala již jako malá holčička, která navštěvovala mateřskou školku. Úplně živě si vzpomínám na ten strach, který jsem měla před první návštěvou logopedické ambulance, neboť jsem vůbec netušila, co mě čeká. Moje maminka, která mě tehdy doprovázela, vlastně také nevěděla, na co mě má připravit. A tak jsem se bála, jako většina dětí, které po špatné zkušenosti nerady vstupují do odborných ordinací.

Napadaly mě různé myšlenky, například co se stane, když nebudu umět vyslovit ty moje někdy obtížně se vyslovující slova jako “susenka” nebo “svestka”. Tato obava ze mě ale rychle opadla, protože jsem se v přítomnosti milé paní logopedky cítila velmi dobře a pomocí jejího laskavého přístupu jsem se vše naučila. Naučila mě to tak dobře, že dnes mohou vykonávat povolání klinické logopedky a učit to další děti. A vlastně nejen to…

Logopedie je stále ještě poměrně mladý vědní obor, který se neustále rozvíjí a už dávno neplatí, že se logopedie zabývá pouze poruchami řeči a to konkrétně jen některých hlásek. V současné době se tento obor chápe spíše jako multidisciplinární, který se zabývá komunikační schopností člověka, ale také jejím vývojem, patologickými jevy, jejich diagnostikou a především terapií.

Jako klinická logopedka se stávám poutníkem v procesu osvojování jazyka a rozvoji komunikačních schopností. Práce mne naplňuje a vnímám ji jako hluboce smysluplnou. Bude mi potěšením, pokud se stanu Vašim poutníkem v nápravě narušené řeči.

Martina Miklovičová

Fyzioterapeutka

Kontakt:

Tel: +420 607 773 728,

E-mail: maabaa@seznam.cz

Web: http://www.fyziopece.estranky.cz/

Jsem registrovaná fyzioterapeutka a v první řadě maminka tří malých nevycválanců. Vzhledem k vlastním zkušenostem Vám mohu nabídnout empatii a citlivý přístup, trpělivost a full service při řešení Vašich obtíží.

Speciálně pro maminky malých i větších miminek mám velké pochopení. Dvě mé děti absolvovaly Vojtovu metodu reflexní lokomoce a první syn také orofaciální regulační terapii pro dysfunkci polykacího a sacího reflexu.

Obrátíme- li kalendář naruby a vzhůru nohama, vzdělání jsem dokončila v roce 2009 na 2. Lékařské faktultě Univerzity Karlovy pod vedením Doc. Pavla Koláře. Ještě předtím jsem absolvovala obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie na Masarykově Univerzitě v Brně a ještě hlouběji v dějinách Gymnázium v Nymburce. Další mé stopy, snad mi školnice odpustily počmárané lavice, sahají až na ZŠ Komenského v Nymburce a ZŠ Masarykovu do Bobnic. Coby pulec a embryo jsem se pohybovala také v okresních vodách nymburských a hlouběji již moje vzpomínky nesahají...

Zkušenosti pro praxi jsem sbírala v NZZ Rehamil v Milovicích, v Rodinném centru Milovice a v Mateřském centru Svítání v Nymburce. V současné době provozuji fyzioterapii a poradenství a cvičení pro rodiče s jejich miminky ve výše zmíněných Centrech. Plánů do budoucna je spousty. Usměje- li se štěstí a tajné fondy , ráda bych absolvovala kurz Bobathovy metody, aby se moje práce s miminky a dětmi posunula o další krůček.

Petra Smolíková

Nutriční terapeutka, fytoterapeutka, lektorka - Škola Klinické Naturopatie

Celý svůj život se zajímám o stravu a zdraví člověka jako celku. Pětileté studium výživy na lékařské fakultě  mi dalo dobrý  základ co se týče teorie. Praxe mne ale dnes a denně ujišťuje o tom, že tělo každého z nás je unikát, a tak je k němu  potřeba také přistupovat.

Již 13 let se věnuji  individuálnímu poradenství v oblasti výživy, přednáškám, kurzům vaření či tématickým víkendům. V rámci postgraduálního vzdělávání jsem lektorem kurzů dětské obezitologie, a vzhledem k mým 3 dětem jsou pro mne témata a projekty dětského i školního stravování poměrně zásadní. Ve své praxi často využívám poznatky ze studia fytoterapie, medicinálních hub i léčebných olejů, což se stalo nedílnou součástí mého života.

Ráda objevuji nové možnosti a velkou výzvou je pro mne probudit v člověku jeho vlastní aktivitu věci měnit, a to nejenom v oblasti stravování.

Dita Špačková

Terapeutka harmonizace osobnosti pomocí Bachových květových esencí

Aromaterapeutka, aromamasérka, masérka dětí a kojenců

Aplikace tělových očistných svící

Průvodkyně zdravým životním stylem

Kontakt:

Tel: 723 498 420

E-mail: ditke@seznam.cz 

Esence květů a rostlin v sobě nesou kouzelnou moc - pomáhají nám projít, pochopit a rozpustit příčiny našich omezení, strachů, bolestí a utrpení. Otevírají cestu zpět k radostnému a harmonickému životu v lásce.

Ať už terapie Bachovými květy či holistická aromaterapeutická masáž jsou vynikajícími prostředky k nalezení vnitřního klidu, zmírnění citového vypětí, stresu či jakékoli jiné emoční zátěže. Masáže dětí od nejútlejšího věku přinášejí pozitivní vliv na fyzické zdraví, hřejivým dotekem se prohlubuje vzájemný vztah, zklidňuje se psychika. Očistné tělové svíce dokáží z těla vytahovat škodliviny, toxiny, záněty atd. a jsou rychlým pomocníkem při řadě fyzických i psychických problémů. Při mém průvodcování zdravým životním stylem zkvalitňujeme žití v rovinách výživy, sportu a odpočinku.

Všechny okruhy mého zájmu spojuje komplexní pohled na člověka jako na jednotu těla, duše i ducha.

 

Dopřejme si hojnost tohoto světa a žijme v radosti …ráda Vás na této cestě k sebepoznání doprovodím.

Blanka Stablerová

Aromaterapeut, Reflexní terapeut, Lektor baby masáží

Speciální pedagog

Kontakt:

Tel: +420 774 568 773 

E-mail: blankastablerova@volny.cz 

Web: http://www.blanicka.estranky.cz

V současnosti provozuji Oázu srdce v Poděbradech, jsem aromaterapeut, lektor baby masáží a mnoha dalších léčebných aktivit. Zaměření posledních patnáct let na děti a rodinu. S Janou Hašplovou jsem vedla Školu vědomého rodičovství a učila reflexní terapii a přednášela o účincích aromaterapie pro děti, pro těhotné, k porodu. Po přestěhování do Poděbrad jsem dokončila Speciální pedagogiku, obor nadané děti a šla na mateřskou s naší nejmladší dcerou. 

Věnuji se práci s tělem a duší neb poslední dobou přichází mnoho hledajících ke mě do Oázy a spolu pak nacházíme odpovědi na otázky vycházející stále častěji na povrch z hlubin našeho bytí. 

Jinak jsem hlavně multifunkční máma tří dětí. Nejstarší dcera už promovala a mladší syn je statečně v pubertě a nejmladší dcera je nejmladším prvňáčkem v Cílkově domácí škole. 

Please reload

bottom of page