top of page

lesní školka

        Cílek

Kdy se scházíme?

školní rok 2018/2019

Po úspěšném, již tři roky trvajícím pilotním, zkušebním i poloostrém provozu, a třech létech plných příměstských táborů, v průběhu kterých bylo hlavním cílem zejména vyzkoušet si vzájemnou souhru prostředí, průvodců a dětí v prostoru, který byl pro většinu z nás zcela nový, spouštíme od září 2017 ten nejostřejší provoz Lesní mateřské školy Cílek, které je s platností od 1. 9. 2017 zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. S dětmi se scházíme pět dní v týdnu, od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin. 

Od září 2018 nabízíme tři různé programy pro děti od 1 do 7 let.

bottom of page