lesní školka

        Cílek

Kdo je Cílek?

Cílek  je radostný poutník lesem, s otevřenou, smělou myslí a srdcem, zvědavý, odvážný

a přitom respektující jak bytosti, které na cestě potká, tak i krajinu, kterou ho nohy vedou....

 

Tento Cílek může být Cecil - Cílek, mužíček,

postavička z komiksu Františka Skály.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A v neposlední řadě cílek může být třeba i cíl drobné bytůstky, cíl malinký, ale pozor, nikoliv nízký!

 

Slovo Cílek tedy odkazuje k dlouhému řetězu spojitostí, významů, souvislostí a asociací, materiálu různorodému,

který má ale společný nám blízký rovnovážný vztah k cestě ' Krajinou vnitřní i vnější¨.

 

 

ODKAZY:

Zde přikládáme několik ilustrujících odkazů – příjemný poslech a pohled!

 

František Skála v Českém rozhlase o své fotograficko-komiksové knize:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/583035

 

Václav Cílek též vypráví o lese v dokumentu ČT:

"Les může připomínat moře. Je velký, beztvarý, koruny stromů se pod větrem vlní jako voda. Krajina našeho státu, který má k moři daleko, byla vždy přirozeně zalesněna, ornou půdu i půdu pro svá obydlí museli lidé přírodě vzít. Brali ji lesu. Lidé dřívějších dob byli obklopeni lesem v míře, jakou již nechápeme, báli se ho, využívali ho a osídlovali různými bytostmi. Proto měl les odpradávna i svůj výtvarný symbol - na gotických stavbách nacházíme kamenný sochařský symbol lesa - démonickou postavu Zeleného muže. Z lesa člověk vidí jen jeho polovinu, protože ta druhá je pod zemí. Jaká je historie lesa ve vývoji krajiny v toku času?..."

Vyprávění o lese: http://youtu.be/4i6MArjZBKs

 

V následujícím krátkém filmu se potkáte s F. Skálou i V. Cílkem současně: Václav Cílek - Putování starými cestami. "Ke kvalitnímu životu patří nejen teplá voda, ale také možnost pozorovat sýkorky a projít se přírodou. Cestami zanechávali lidé vlastně už od pravěku své stopy v krajině. Krajina byla stále víc protkávána stezkami, pěšinami, polními či lesními cestami, silnicemi... Cesty vedly i skalami, vodou, od jednoho lidského sídla k druhému. Jsou velmi staré cesty, které po staletí nezanikly, a po těch, které jsme už znovu neprošlapali, teď běhá zvěř. Některé cesty se tak vrátily zpátky přírodě.¨

http://youtu.be/UDcF2xAy6mE  (ve 23. minutě F. Skála a vznikající kniha o Cílkovi a Lídě.)

 

Václav Cílek nejen o vztahu ke krajině

např. zde v pořadu Českého rozhlasu: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/232627

Cílek je i příjmení, jež nosí Václav Cílek, český klimatolog spisovatel, filosof, překladatel zenových a taoistických textů a popularizátor vědy, taktéž nadšený, inspirativní poutník krajinou.