lesní školka

        Cílek

Kolik vás to v lese bude stát?

Od září 2017 je Lesní mateřská škola Cílek v provozu celoročně, 5 dní v týdnu, od pondělí do pátku, od 7.45 do 14.30 hodin. Od 14.30 do 16.00 hodin je dětem v zázemí LMŠ k dispozici bezplatná služba hlídání dětí. Dětem, které by se k nám chtěly přidat, umožňujeme vyzkoušet si specifický program lesní školky před tím, než se rozhodnou k nám docházet pravidelně. 

Ceník na školní rok 2018/2019

Měsíční poplatek za docházku 2 dny v týdnu              ..................   2.500,- Kč

Měsíční poplatek za docházku 3 dny v týdnu              ..................   3.400,- Kč

Měsíční poplatek za docházku 5 dní v týdnu               ..................   3.800,- Kč

Rodiče provádějí úhradu za daný kalendářní měsíc vždy nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci, za který se platí, případně do 5 dnů od podpisu Smlouvy o péči o dítě. Měsíční příspěvek za docházku dítěte je nevratný. 

Je možné se přihlásit také na zkušební dopoledne/odpoledne/den, které absolvuje společně s dítětem vždy alespoň jeden z rodičů. Tento zájem je nutné nahlásit nejméně 48 hodin dopředu u Míši. Podmínkou je aktuální dostatečná kapacita lesní školky Cílek.

 

        Jednorázový příspěvek za zkušební dopoledne/odpoledne dítěte s rodičem   ....................   200,- Kč