top of page

Od září 2022 se v písteckém lese budeme scházet v tyto dny a časy:

 

                                                                                                            PONDĚLÍ - PÁTEK  8.00 - 16.00

 

Se skupinou 16 dětí pracují vždy minimálně 2 průvodci. Po domluvě s průvodcem se mohou programu účastnit dobrovolníci nebo rodiče. Průvodci mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají se o problematiku lesních mateřských škol a lesních klubů. Průvodci se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.

 

Při činnostech s dětmi vycházíme z přirozeného rytmu roku. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Lesní mateřská škola Cílek má vypracovaný svůj Školní vzdělávací program vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V tomto dokumentu se dočtete vše potřebné o naší školce, práce s dětmi, metodách a formách výuky, apod. 

 

Součástí našeho pedagogického konceptu je dodržování rytmu dne (denního režimu). Cílem tohoto nastavení je pomoci dětem získat pocit jistoty a důvěry v okolní svět.

 

8.00

8.15

8.30

9.00

9.30              

11.30                    

12.00     

12.30     

14.00         

14.30

15.45

16.00   

 

Děti nenutíme spát. Respektujeme dobu odpoledního odpočinku a zklidnění v době od 12.30 do 14.00 hodin. Děti spí či odpočívají v zázemí LMŠ, a to buďto v maringotce ve vyhrazeném prostoru k odpočinku, nebo venku na karimatkách ve vlastních spacácích vždy v závislosti na počasí. Dětem čteme či vyprávíme pohádky nebo příběhy. Děti, které neusnou, smí na určeném místě v zázemí (zpravidla teepee) vykonávat klidovou činnost (prohlížet si knížku, kreslit si apod.). U předškolních dětí a u dětí, které o to jeví zájem, využíváme tento čas k individuální předškolní přípravě.

 

Pro rodiče našich dětí máme praktickou příručku, která jim pomůže připravit se na pobyt potomků v lese. Jmenuje se Školní vzdělávací program. (Děti se připravovat nepotřebují, zvládají adaptaci mnohem lépe než jejich rodiče ;)

 

 

 

příjezd rodičů s dětmi na rozcestí v Pístech cca 400m od zázemí LMŠ

společný odchod dětí a učitelů do zázemí LMŠ

ranní kruh: přivítání, společná uvítací průpověď, sdělení, co nás tento den čeká, prostor k vyjádření emočního naladění dětí

dopolední přesnídávka

dopolední program: výprava, vzdělávací aktivity v zázemí nebo v terénu

návrat do zázemí LMŠ, hygiena, příprava na oběd

oběd

odpolední odpočinek

odpolední svačina

odpolední program v zázemí LMŠ

úklid, vyzvedávání dětí v zázemí LMŠ

ukončení provozu LMŠ

Školní vzdělávací program Lesní školky Cílek

Lesní mateřská škola

                  Cílek z.s.

bottom of page